Gemeente Tiel

Woningbouw vereniging SCW TIEL

Conservenfabriek Coroos Geldermalsen

SONAC Vuren

Saneren grond uit dammen langs openbare weg ten behoeve van aanleg nieuwe duikers

Saneren grond t.b.v. plan Vinkenhof Tiel

Saneren grond t.b.v. uitbreiding fabrieksruimte

Saneren asbest waterleidingen

Fa de Bruin

A Van Wijk

fa. Kaasjager

Greefa te Tricht

Saneren bodem en asbest afvoer goten t.b.v. nieuwbouw woning te Hilversum

Saneren bovengrond met asbest t.b.v. nieuwbouw bedrijfsruimte te Beesd

Saneren bodem tbv nieuwbouw woning te Tuil

Saneren bodem tbv aanleg milieustraat

Voor kleinschalige bodemsaneringen vallend onder het protocol BRL 7000 is van Kesselwegenbouw in 2015 gecertificeerd.

Vanaf die tijd heeft Van kessel Wegenbouw voor overheden, bedrijven en particulieren bodemsaneringen uitgevoerd.

Met als uitgangspunt de sanering on een zo efficiƫnte mogelijke wijze uit te voeren zowel in tijd als in kosten. Hiervan zijn wij ons goed bewust. Saneren hoeft niet duur te zijn.

Jaarlijks wordt ons bedrijf geaudit door Eerland certification om er voor te zorgen dat de procedure en aanpak de juiste blijft.

Voor nadere info : Joffrey schaap. KVP er.