Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Ons bedrijf werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven naar een goed bedrijfsrendement (profit) en werken tevens aan maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu (planet), goed werkgeverschap en een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin we werken (people).

In deze rapportage leest u wat wij al doen op het gebied van MVO. Bij het opstellen ervan hebben we gebruik gemaakt van de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland.

Rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)